Rummy 666, Armada 666, RWC666, RMH 666, RM-666, RMB 666 - สุดยอดเว็บไซต์สำหรับเกมและสินค้า
เข้าเกมได้เลย

Armada 666: สงครามของเหล่านักบูชาทะเยอทะยาน

Armada 666: สงครามของเหล่านักบูชาทะเยอทะยาน

ในปี 666 หลังจากการสงครามยาวนานซ่อมแรงที่ทำให้โลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่มากมาย คณะนักบูชาทะเยอทะยานที่รวมตัวกันจากหลายแดนแถบต่างๆ ได้รวมพลังกันเป็น Armada 666 เพื่อต่อสู้กับฝูงประชากรพลังงานที่ชักจูงต่อยมาในทิศทางของการสร้างความพ่ายแพ้แก่มนุษย์.

ให้มีการเตรียมมาตรการป้องกันให้พร้อมที่สุด เพื่อที่จะไม่ให้ศัตรูผ่านไปเข้าไปในดินแดนไทย ทีมงานได้ทำการค้นคว้าข้อมูลหลากหลายทั้งด้านการป้องกันและการโจมตี เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับกับศัตรูอย่างที่สุด.

ในช่วงเวลาที่รอดินแดนไทยมีการปรับตัวและเตรียมการเป็นอย่างดีที่สุด โดยการทำการฝึกซ้อมกันอย่างหนักแน่น พร้อมกับการสร้างทัพทหารที่แข็งแรงและมีความสามารถอย่างมากโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย.

เมื่อ Armada 666 พร้อมแล้ว ศัตรูที่มาในลายวันก็ถึง นักบูชาทะเยอทะยานทั้งหลายจึงเต็มใจทะยานต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินที่รักจากการค้นหาลายวันของมนุษย์ที่ต้องการครอบครองการควบคุมทุกวิถีทางในโลก

Armada 666 จึงเริ่มต้นสงครามเพื่อปกป้องดินแดนไทยโดยมีความพร้อมทุกด้าน และพร้อมที่จะต่อสู้จนถึงตัวสุดท้ายในสงครามของเหล่านักบูชาทะเยอทะยาน.